We did it !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beste spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, sympathisanten,…

Bij deze kunnen we met trots en blijdschap melden dat we de audit van de afgelopen maanden met succes hebben doorstaan.

We hebben melding gekregen van de KBVB dat we de komende 3 jaar Interprovinciaal mogen spelen.

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de bijdrage die ze hebben gebracht.

Laat het een stimulans zijn om verder de ingeslagen weg te volgen en bij te sturen waar we nu nog te kort schieten. 

 


website en hosting sponsor