AANGIFTE ONGEVAL

Procedure aangifte ongeval

Een hard contact in de wedstrijd, een ongelukkige val, een misstap op training … elke speler krijgt wel eens te maken met een blessure.

Het genezings- en revalidatieproces is het allerbelangrijkste. Niemand staat graag lang aan de kant.

Gelukkig zijn we ook verzekerd voor de sportieve risico’s bij het voetballen. We lichten even de administratieve stappen voor de verzekeringsaangifte toe.

1.Haal een ongevallenformulier in het secretariaat van de club of download het formulier op de website van de club.

DOWNLOAD HIER HET AANGIFTEFORMULIER

2.Laat het Medisch getuigschrift invullen door de behandelende dokter.

3. Vul onderstaande gegevens aan in de ‘Aangifte van ongeval’.
– Naam en stamnummer van de club: K.RACING WAREGEM– 3302
– Naam en voornaam van de gekwetste
– Geboortedatum
– Zijn of haaradres
– Vul de juiste informatie aangaande uw ziekteverzekering in vergeet niet van een KLEEFBRIEFJE te plakken. Anders wordt het formulier niet aanvaard!
– Vul in of je student bent of indien u reeds professioneel bezig bent, vul dan de gegevens in van uw beroep en werkgever.
– U bent niet onderworpen aan Sociale Zekerheid als speler.
– Datum en uur van het ongeval.
– Onder A, B of C de info aangaande training of wedstrijd. De afdeling en reeks bij officiële wedstrijden, kunt u terug vinden op www.voetbalvlaanderen.be of op BBF.
– Vul de datum en plaats in en teken het document rechts onder. Indien u ouder bent dan 12 jaar, kunt u zelf tekenen. Anders dient dit te gebeuren door een ouder of wettelijke voogd.
– Laat alle andere vakken blanco.

4. Bezorg het formulier zo snel mogelijk terug onder gesloten envelop aan de
Gerechtigde Correspondent van de club. Dit kan via de trainer, coördinator of in de
bus van de Gerechtigde Correspondent op de club!

5. De gerechtigde correspondent zorgt ervoor dat het formulier bij de bond geraakt.

6. Bij goedkeuring van het dossier bekomt u enkele weken later een ontvangstbewijs als
bevestiging. Hou dit document bij tot het slachtoffer hersteld is.

7. Indien u groen licht krijgt om terug de trainingen aan te vatten, laat dan het
ontvangstbewijs invullen door de dokter en hou het papier bij.

8. Als u de afrekening van de ziekenkas bekomt, neem dan hiervan een copy. Bezorg de
originele papieren van de ziekenkas en het ingevulde ontvangstbewijs in een gesloten
envelop terug in de bus van de Gerechtigde Correspondent.

9. De papieren worden verwerkt en naar de KBVB verzonden. Na controle van het
dossier word beslist of u recht hebt op een teruggave. De teruggave wordt op de
rekening courant van de club gestort. Als dit is gebeurd is, nemen wij contact op
aangaande het te betalen bedrag en het juiste rekeningnummer . (Dit om
misverstanden te voorkomen.)

Voor verdere informatie kunt u altijd terecht bij de Gerechtigde Correspondent!

 

Belangrijk om weten (lees ook in detail in de KBVB procedure ongevalsaangifte)

Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).

Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.

De KBVB rekent een franchise van 10 € per dossier.

De bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.

De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).


website en hosting sponsor