Structuur

De structuur van het jeugdvoetbal werd onlangs hertekend door de oprichting van ‘VFV’, de voetbalfederatie Vlaanderen. VFV organiseert het  (nationaal) jeugdvoetbal en het amateurvoetbal.

De vroegere nationale jeugdreeksen (met uitzondering van de jeugdploegen van de eerste- en tweedeklassers) spelen vanaf 14-15  ‘interprovinciaal’.  In regel geen verplaatsingen meer naar Wallonië, al zijn uitzonderingen nog mogelijk voor ploegen dicht bij de Vlaamse provinciegrenzen.

De provinciale en gewestelijke jeugdreeksen blijven bestaan.


website en hosting sponsor