DOUBLE PASS : 3 STERREN

Donderdag 9 april 2020 meldde Voetbal Vlaanderen ons dat K. Racing Waregem 3 STERREN en het Interprovinciaal label heeft behaald!

Voetbal Vlaanderen heeft de ambitie om de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren, dit i.s.m. double pass.

Hoe? Door middel van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel.

Double pass maakt hierbij gebruik van een eigen ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd en praktijk getoetst model. Dit brengt de kritieke succesfactoren, zowel op sportief als op organisatorisch vlak, van de jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart.

 Op basis van het behaalde aantal sterren mag je als club aantreden op

  • Gewestelijk niveau : 1 ster
  • Provinciaal niveau : 2 sterren
  • Interprovinciaal niveau : 3 of 4 sterren

 

Racing Waregem behaalde in 2020 3 sterren en mag daarom van 2021 tot 2023 terug Interprovinciaal voetbal aanbieden.

Ook in 2017 werd dit resultaat behaald, doch de meetlat van de kwaliteitscriteria ligt vandaag een stuk hoger.

Dit betekent dat onze club, en in het bijzonder haar jeugdopleiding, verdere stappen heeft gezet op gebied van talentontwikkeling in al zijn facetten, o.a. omkadering en voetbalprocessen.

We bedanken iedereen die hard aan dit dossier heeft meegewerkt!!


website en hosting sponsor